Dotacje

Firma Usługowa WOODFOOR Paweł Jeromiński realizowała w okresie od 01.2020 do 08.2020 projekt pod tytułem „Zakup sterowanego numerycznie centrum obróbczego do drewna w celu wprowadzenia nowych wyrobów na rynek”.
Projekt współfinansowany był ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa I. Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług.

Planowane efekty:

  1. wprowadzenie do oferty nowych wyrobów – drzwi drewnianych
  2. wprowadzenie nowej usługi obróbki frontów meblowych na zamówienie innych zakładów stolarskich
  3. skrócenie czasu wytwarzania wyrobów meblowych
 1. podniesienie jakości dotychczas produkowanych wyrobów
 2. wzrost powtarzalności produkowanych elementów z drewna
 3. zmniejszenie zużycia surowca i ilości odpadów poprodukcyjnych
 4. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz wody
 5. poprawa warunków pracy poprzez zastosowanie nowych oczyszczaczy powietrza

Dzięki zrealizowaniu projektu powstaną 3 nowe miejsca pracy.

Wartość projektu i wkład funduszy europejskich:

Całkowita wartość projektu netto wyniosła: 703.441,83 zł, z czego dofinansowanie ze środków RPOWP wyniosło: 422.065,09 zł.


Firma Usługowa WOODFOOR Paweł Jeromiński realizowała w okresie od 01.2020 do 08.2020 projekt pod tytułem „Zakup sterowanego numerycznie centrum obróbczego do drewna w celu wprowadzenia nowych wyrobów na rynek”.